Tworzymy przestrzenie muzealne
budzące emocje inspirujące budzące ciekawość dostarczające wiedzy sprawiające radość łamiące szablony

Tworzymy przestrzenie muzealne
budzące emocje inspirujące budzące ciekawość dostarczające wiedzy sprawiające radość łamiące szablony

Dobra wystawa jest jak dobra opowieść

Wszystko zaczyna się od pomysłu. Od miejsca świetnie nadającego się na przestrzeń muzealną, od artefaktu wartego pokazania, od potrzeby dzielenia się pięknem, historią i wiedzą.

Z tych wszystkich elementów trzeba stworzyć opowieść. Taką, która zatrzyma i zachwyci zwiedzających.

Koncepcja wystawy

Koncepcja wystawy to opowieść przełożona na język konkretów. Odpowiada na pytania: co, dlaczego, dla kogo i w jaki sposób prezentować?
Tworzymy pełne, spójne koncepcje dla małych obiektów muzealnych. Wymyślamy wystawy poruszające emocje. Odkrywamy ciekawe historie warte pokazania – związane z obiektem, miejscowością, mikroregionem. Opracowujemy treści (łącznie z przeprowadzeniem podstawowych kwerend w archiwach). Projektujemy multimedia, dostarczamy i instalujemy urządzenia. 

Wszystko w bliskiej współpracy ze specjalistami, lokalnymi pasjonatami historii i ludźmi, którzy chcą zaangażować się w budowanie dobrej opowieści.

metodologia hekt

Do tworzenia małych przestrzeni muzealnych, realizowanych w niewielkich miastach lub gminach, opracowaliśmy własną autorską metodologię HEKT (Historia – Edukacja – Kultura – Turystyka). Każdy z tych obszarów zostaje uwzględniony w projektach finansowanych przez samorządy. 

Jednym z ważnych celów w HEKT jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces tworzenia muzeum. To służy jej integracji, uznania projektu przez mieszkańców “za swój”, budowaniu dobrze rozumianego poczucia dumy i przynależności do “małej ojczyzny”. 

Przykładem może być Gmina Iłowa, w której projekt muzealny zrealizowaliśmy z udziałem ponad 200 mieszkańców.

Wszystko zaczyna się od pomysłu. Od miejsca świetnie nadającego się na przestrzeń muzealną, od artefaktu wartego pokazania, od potrzeby dzielenia się pięknem, historią i wiedzą.

Z tych wszystkich elementów trzeba stworzyć opowieść. Taką, która zatrzyma i zachwyci zwiedzających.

Dobra wystawa jest jak dobra opowieść

Koncepcja wystawy to opowieść przełożona na język konkretów. Odpowiada na pytania: co, dlaczego, dla kogo i w jaki sposób prezentować?

Tworzymy pełne, spójne koncepcje dla małych obiektów muzealnych. Wymyślamy wystawy poruszające emocje. Odkrywamy ciekawe historie warte pokazania – związane z obiektem, miejscowością, mikroregionem. Opracowujemy treści (łącznie z przeprowadzeniem podstawowych kwerend w archiwach). Projektujemy multimedia, dostarczamy i instalujemy urządzenia. 

Wszystko w bliskiej współpracy ze specjalistami, lokalnymi pasjonatami historii i ludźmi, którzy chcą zaangażować się w budowanie dobrej opowieści.

metodologia hekt

Do tworzenia małych przestrzeni muzealnych, realizowanych w niewielkich miastach lub gminach, opracowaliśmy własną autorską metodologię HEKT (Historia – Edukacja – Kultura – Turystyka). Każdy z tych obszarów zostaje uwzględniony w projektach finansowanych przez samorządy.

Jednym z ważnych celów w HEKT jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces tworzenia muzeum. To służy jej integracji, uznania projektu przez mieszkańców “za swój”, budowaniu dobrze rozumianego poczucia dumy i przynależności do “małej ojczyzny”. 

Przykładem może być Gmina Iłowa, w której projekt muzealny zrealizowaliśmy z udziałem ponad 200 mieszkańców.

wirtualne muzem barokowych fresków

Realizacja nagrodzona I miejscem w kategorii “Turystyka mobilna i wirtualna”, w konkursie “Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015)

Zazwyczaj sposób, w jaki prezentowane są freski, nie wzbudza silnych emocji. Malowane często na wysokich sklepieniach, rozrzucone w różnych obiektach są trudne do pokazania w sposób atrakcyjny. Jak je “przenieść” do jednego miejsca i to w sposób, który poruszy zwiedzających?

W projekcie “Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków”, realizowanym na zlecenie samorządu jeleniogórskiego, zbudowaliśmy ekran o łącznej długości 15 metrów. 

Zwiedzający na totemie dotykowym mogli wybrać dokumentację fotograficzną fresków z 20 lokalizacji na Dolnym Śląsku. 

Na obraz jednego obiektu składało się nawet kilkaset zdjęć połączonych w panoramę 360 stopni. 

Obraz z totemu można było zobaczyć na gigantycznym ekranie. Do projekcji fresków użyto 5 projektorów – każdy z nich wyświetlał jedną część obrazu, łączącą się z innymi fragmentami na ekranie. Dokładność i szczegółowość panoram była tak duża, że możliwe było prześledzenie ruchów pędzla, jakim freski były namalowane. Była to pierwsza ekspozycja fresków na świecie z użyciem takich technik multimedialnych.  

Projekt został zrealizowany we współpracy z Panem prof. dr hab. Andrzejem Koziełem z Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Był on autorem pomysłu wystawy oraz dostarczył materiały fotograficzne, a także treści specjalistyczne dotyczące fresków. 

Naszą rolą było przygotowanie technologii multimedialnych, które w widowiskowy sposób zaprezentują znakomite materiały udostępnione przez prof. Kozieła. Co ważne, projekt został zrealizowany w sali, w której zachowały się fragmenty fresków. Wszelkie instalacje wykonaliśmy bez ich naruszania. 

wirtualne muzem barokowych fresków

Realizacja nagrodzona I miejscem w kategorii “Turystyka mobilna i wirtualna”, w konkursie “Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015)

Zazwyczaj sposób, w jaki prezentowane są freski, nie wzbudza silnych emocji. Malowane często na wysokich sklepieniach, rozrzucone w różnych obiektach są trudne do pokazania w sposób atrakcyjny. 

Jak je “przenieść” do jednego miejsca i to w sposób, który poruszy zwiedzających?

W projekcie “Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków”, realizowanym na zlecenie samorządu jeleniogórskiego, zbudowaliśmy ekran o łącznej długości 15 metrów. 

Zwiedzający na totemie dotykowym mogli wybrać dokumentację fotograficzną fresków z 20 lokalizacji na Dolnym Śląsku (na obraz jednego obiektu składało się nawet kilkaset zdjęć połączonych w panoramę 360 st.). 

Obraz z totemu można było zobaczyć na gigantycznym ekranie. Do projekcji  fresków użyto 5 projektorów – każdy z nich wyświetlał jedną część obrazu, łączącą się z innymi fragmentami na ekranie. Dokładność i szczegółowość panoram była tak duża, że możliwe było prześledzenie ruchów pędzla, jakim freski były namalowane. Była to pierwsza ekspozycja fresków na świecie z użyciem takich technik multimedialnych.  

Projekt został zrealizowany we współpracy z Panem prof. dr hab. Andrzejem Koziełem z Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Był on autorem pomysłu wystawy oraz dostarczył materiały fotograficzne, a także treści specjalistyczne dotyczące fresków. 

Naszą rolą było przygotowanie technologii multimedialnych, które w widowiskowy sposób zaprezentują znakomite materiały udostępnione przez prof. Kozieła. Co ważne, projekt został zrealizowany w sali, w której zachowały się fragmenty fresków. Wszelkie instalacje wykonaliśmy bez ich naruszania. 

projekt wiedza i magia

Realizacja nagrodzona przez Lubuski Urząd Marszałkowski dla inwestora (Gmina Iłowa) za efektywne wykorzystanie środków z funduszy europejskich (2019)

Projekt “Wiedza i magia” znacznie wykraczał poza tradycyjny obszar związany z multimediami. Był projektem zarówno muzealnym, jak i społecznym.

Osią “Wiedzy i magii” było stworzenie przestrzeni muzealnej wraz z wytworzeniem obiektów wystawienniczych. W ramach projektu zrealizowaliśmy też szereg innych elementów:

– trasa turystyczna “Iłowa i okolice” – szlak lokalnych zabytków

– Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej – kwerenda i opracowanie informacji o lokalnej historii

– Centrum Edukacji Interaktywnej

Wśród jego celów znalazło się m.in. zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego.

Dlatego w realizację “Wiedzy i magii” zaangażowaliśmy w różnej formie ponad 200 osób z Gminy Iłowa, z każdej grupy wiekowej.

Ich osobiste uczestnictwo okazało się najlepszym sposobem na sukces projektu w lokalnej społeczności. 

Wzbudziliśmy w nich zainteresowanie historią mikroregionu, jego bogactwem turystycznym i możliwościami związanymi z “Wiedzą i magią”.

Elementem spajającym całość była przestrzeń wystawiennicza, jaką stworzyliśmy na wyremontowanym poddaszu miejscowej biblioteki. Oprócz funkcji muzealnej, na co dzień jest ona wykorzystywana do aktywności kulturalnej mieszkańców. W sezonie pełni też rolę atrakcji turystycznej.

Stworzyliśmy w niej obiekty wystawiennicze tylko w oparciu o technologie multimedialne, ponieważ fizyczne artefakty nie były dostępne. Centralnym obiektem stała się wykonana z ogromną precyzją makieta Pałacu w Iłowej – jako element budujący tożsamość lokalną i będący osią społeczności.

Jednak sama makieta nie stanowiłaby elementu przyciągającego uwagę. Dlatego wyświetliliśmy na niej treści multimedialne. Były one zintegrowane z filmem o Iłowej, zrealizowanym w konwencji teledyskowej, wyświetlonym na dwóch ekranach znajdujących się nad makietą.

Przesuń

Założeniem projektu “Wiedza i magia” było silne osadzenie w lokalnej społeczności. Z tego powodu zarówno w treści filmu jak i elementach wyświetlanych na makiecie wykorzystaliśmy materiały video pokazujące współczesną Iłowę oraz historyczne fotografie. Nawet osoby nie korzystające zazwyczaj z lokalnej oferty kulturalnej przychodziły oglądać wystawę, bo mogły na niej odnaleźć siebie, swój dom, swoich znajomych. 

Oprócz makiety, jako elementy wystawy stworzyliśmy pięć totemów multimedialnych, nasyconych wiedzą o historii i teraźniejszości Gminy Iłowa. Przygotowaliśmy i opracowaliśmy do nich treści, m.in. pozyskując zdjęcia historyczne od lokalnych pasjonatów.

Duże zainteresowanie wzbudziły materiały pokazujące życie w Iłowej przed II Wojną Światową oraz we wczesnych latach powojennych. W większości wypadków były one pierwszy raz prezentowane szerszej publiczności. 

Dla wielu mieszkańców i turystów zwiedzanie wystawy oraz poznawanie historii lokalnej stało się okazją do poznawania własnych korzeni.

“Wiedza i magia” była ogromnym sukcesem. Projekt stał się przykładem, w jaki sposób można budować przestrzenie muzealne w małych miejscowościach: jak łączyć je z celami społecznymi i jak osadzać w lokalnej infrastrukturze kulturalnej (np. w bibliotekach, domach kultury). Dlatego na otwarciu przestrzeni muzealnej w kilkutysięcznej Iłowej, oprócz mieszkańców, obecni byli m.in. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

W pewnym sensie potwierdzeniem uznania mieszkańców dla projektu było ponad 90% głosów oddanych w wyborach samorządowych na Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego. Był on pomysłodawcą remontu poddasza biblioteki i zaryzykował realizację nietypowej koncepcji, przygotowanej przez naszą firmę. Realizacja “Wiedzy i magii” z pewnością przyczyniła się do jego osobistego sukcesu, choć naturalnie nie była jego jedynym elementem. 

projekt wiedza i magia

Realizacja nagrodzona przez Lubuski Urząd Marszałkowski dla inwestora (Gmina Iłowa) za efektywne wykorzystanie środków z funduszy europejskich (2019)

Projekt “Wiedza i magia” znacznie wykraczał poza tradycyjny obszar związany z multimediami. Był projektem społecznym. Osią “Wiedzy i magii” było stworzenie przestrzeni muzealnej wraz z wytworzeniem obiektów wystawienniczych. 

Przesuń

W ramach projektu zrealizowano też też szereg innych elementów:

– trasa turystyczna “Iłowa i okolice”

– Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej

– Centrum Edukacji Interaktywnej

Wśród celów projektu znalazło się m.in. zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego.

Dlatego w jego realizację zaangażowaliśmy w różnej formie ponad 200 osób z Gminy Iłowa, z każdej grupy wiekowej.

Ich osobiste uczestnictwo okazało się najlepszym sposobem na sukces projektu w lokalnej społeczności. 

Wzbudziliśmy zainteresowanie  historią mikroregionu, jego bogactwem turystycznym i możliwościami związanymi z projektem.

Elementem spajającym całość była przestrzeń wystawiennicza, jaką stworzyliśmy na wyremontowanym poddaszu miejscowej biblioteki. Oprócz funkcji muzealnej, na co dzień jest ona wykorzystywana do różnego rodzaju aktywności kulturalnej mieszkańców. W sezonie pełni też rolę atrakcji turystycznej, bo Iłowę położoną na obrzeżach Borów Dolnośląskich odwiedza coraz więcej turystów.

Stworzyliśmy w niej obiekty wystawiennicze tylko w oparciu o technologie multimedialne, ponieważ fizyczne artefakty nie były dostępne. Centralnym obiektem stała się wykonana z ogromną precyzją makieta Pałacu w Iłowej – jako miejsce budujące tożsamość lokalną i będące osią społeczności. 

Jednak sama makieta nie stanowiłaby elementu przyciągającego uwagę. Dlatego wyświetliliśmy na niej treści multimedialne. Były one zintegrowane z filmem o Iłowej, zrealizowanym w konwencji teledyskowej, wyświetlonym na dwóch ekranach znajdujących się nad makietą.

Założeniem projektu “Wiedza i magia” było silne osadzenie w lokalnej społeczności. Z tego powodu zarówno w treści filmu jak i elementach wyświetlanych na makiecie wykorzystaliśmy materiały video pokazujące współczesną Iłowę, jak i historyczne fotografie. Nawet osoby nie korzystające zazwyczaj z lokalnej oferty kulturalnej przychodziły oglądać wystawę, bo mogły na niej odnaleźć siebie, swój dom, swoich znajomych. 

Oprócz makiety, jako elementy wystawy stworzyliśmy pięć totemów multimedialnych, nasyconych wiedzą o historii i teraźniejszości Gminy Iłowa. Przygotowaliśmy i opracowaliśmy do nich treści, m.in. pozyskując zdjęcia historyczne od lokalnych pasjonatów. 

Duże zainteresowanie wzbudziły materiały pokazujące życie w Iłowej przed II Wojną Światową oraz we wczesnych latach powojennych. W większości wypadków były one pierwszy raz prezentowane szerszej publiczności. 

Dla wielu mieszkańców i turystów zwiedzanie wystawy oraz poznawanie historii lokalnej stało się okazją do poznawania własnych korzeni.

“Wiedza i magia” była ogromnym sukcesem. Projekt stał się przykładem, w jaki sposób można budować przestrzenie muzealne w małych miejscowościach: jak łączyć je z celami społecznymi i jak osadzać w lokalnej infrastrukturze kulturalnej (np. w bibliotekach, domach kultury)

Dlatego na otwarciu przestrzeni muzealnej w kilkutysięcznej Iłowej, oprócz mieszkańców, obecni byli m.in. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

W pewnym sensie potwierdzeniem uznania mieszkańców dla projektu było ponad 90% głosów oddanych w wyborach samorządowych na Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego. Był on pomysłodawcą remontu poddasza biblioteki i zaryzykował realizację nietypowej koncepcji, przygotowanej przez naszą firmę. Realizacja “Wiedzy i magii” z pewnością przyczyniła się do jego osobistego sukcesu, choć naturalnie nie była jego jedynym elementem.