Kontakt

Kontakt


Właścicielem strony www.multimedialne.com jest:

WEB Format sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 2
52-320 Wrocław

tel. 71 773 30 14
fax 71 773 30 16
email: projektory@multimedialne.com

NIP 899 275 11 32
Regon 022351805

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej: VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000498379